0

Reka bentuk web

Mashable Inc (Mashable) mengisytiharkan tahun 2013 sebagai tahun reka bentuk responsif (RBR). Idea RBR dicetuskan oleh Ethan Marcott pada 25 Mei 2010 dalam artikel berjudul Responsive Web Design, A List Apart. Pada tahun 2011, beliau membukukan idea ini dengan tajuk sama. Majalah

Read more