0

Imam solat duduk

Daripada Anas Bin Malik, katanya: Jatuh Rasulullah S.A.W daripada kuda, maka terkupas kulitnya. Maka sembahyang ia dengan duduk, maka sembahyang kami sertanya duduk. Kemudian berpaling ia, maka sabdanya: Hanya sanya imam itu atau hanya sanya dijadikan imam itu supaya diikut dengannya.

Read more