0

GST

Karya terbaharu di akhbar mempunyai satu perkataan REM. Ketika editornya menilai karya ini, ditanya seperti ini, REM itu REMAJA? Saya balas esemes editor jam 1:36 pagi itu, ‘REM kiasan suatu yang menghururakan atau merosakkan.’ Karya tersebut dihasilkan tatkala massa menghadapi

Read more