0

Imam dan makmum

Apakah dalil imam itu wajib diikuti oleh makmum?

Kata Abu Isa at-Tirmidzi: “Kata Anas R.A - Maka sabdanya (nabi): Hanya sanya imam itu atau hanya sanya dijadikan imam itu supaya diikut dengannya.”

Inilah dalil imam wajib diikuti.

Timbul pula soalan, apakah yang wajib

Read more